วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เกิดมาอย่างภาคภูมิเต็มที่



กรรมสยอง สชอวกันถา!

คอ

ผู้อื่นลัก

๓. กาเมสุ[มิจฉาจาร ห้ามมิให้ล่วงเกินในลูก พ่อ สามี ภรรยา ของท่านผู้อื่น

๔. ^สาวาท ห้ามมิให้กล่าวคำเท็จ คอคำไม่จริง ล่อลวงอำพราง ท่านผู้อึ่น

๕. สุราเมรย ห้ามมิให้ดื่มนํ้าเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุ ที่ตั้3แห่งความประมาท

ศลทั้งห้าข้อนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุสธรรม คือธรรมที่ทำ ให้เป็นมนุษย์ แว่นตา
^คคลทั้งหลายที่เกิดมานี้ต้องอาศัยประพฤติธรรมนี้จึงได้เกิด มาเป็นมนุษย์ ฉะนั้นเราระลึกนึกถึงคณของธรรมข้อนี้ด้วยการปฏิบัติ ตาม จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความกตัญญกตเวทีต่อคุณธรรมที่แต่ง ให้เราเกิดมาอย่างภาคภูมิเต็มที่

แต่ที่ได้เกิดมาแล้วกลบทำแต่ความชั่ว ทำตัวให้เลว ตกตํ่า ถลำ เข้าไปหาแต่สิงที่เป็นทุกขโทษมิได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่คุณธรรมเลย ก็จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้น ดังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเช่นเรื่องนี้ เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องจริง

นายนตย์ (นามสมมติ) เป็นคนมาจากถิ่นอื่น ภูมิลำเนาของเขา เกิดที่จังหวัดลพบุรี

เหตุทิ่มาอยู่ ณ หมู่บ้านนี้เพราะทางราชการสอบบรรจุครูในเขต จังหวัดนครราชสีมา เขาสอบได้คะแนนที่ดีเยี่ยมจึงมีสิทธึ้เลีอกโรงเรียน ตามใจชอบของตน เขาได้เลือกเอาโรงเรียน ณ หม่บ้านแห่งหนึ่ง

กรรมสยอง สนอวกัชถา!แว่นตากันแดด
๒๗

กิโลเมตร สาโรจน์ก็มิได้ระแวงประการใดไม่ คนโดยสารก็รู้จัก ที่จะไป ก็พอมีคนรู้จักและเคยไปเที่ยวมาแล้ว พูดง่ายๆ ว่าในเขตบ้านของตัวเอง ไม่รู้จะไปกลัวอะไร

แต่ขึ้นชื่อว่าโจรแล้วย่อมจะคิดแต่ได้ฝายเดียว ไม่คิดถึงเรื่อง ของผู้อื่น จะอย่างไรก็ต้องเอาให้ไดไว้ก่อน เรื่องอื่นๆ ไม่ยอมคิด ค่อยว่ากันทีหลัง

ออกจากตลาดก็วิ่งรถไปเรื่อย ผ่านบ้านบางนอนซึ่งเป็นบ้าน ของสาโรจน์เอง ผ่านบ้านนํ้าตกไปจนกระทั่งถึงทางแยกซ้ายมือ มิป้าย บอกว่าโรงเรียนบ้านหินช้าง รถก็เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนบ้านหินช้างก็ยัง ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ

ทันใดนั้นก็ได้มีชายอีกคนวิ่งพรวดออกมาจากริมปาชายคนนี้ คือเพื่อนร่วมปล้นของอรรณพนั่นเอง

ดังที่บอกแล้วว่าโจรต้องเห็นแก'ตัวเองก่อน อรรณพจึงระเบิด กระสุนใส่สาโรจน์ทันที แต่กระสุนไม่ถูกที่สำคัญให้ถึงกับตายทีเดียว สาโรจน์จึงล้มลงไปนอนครวญครางอยู่ที่พึ้น เพื่อนที่ร่วมปล้นสังให้ฆ่า ให้ตาย อรรณพก็ร้บทำตามทันทีโดยลากเข้าริมปา แว่นกันแดด

แต่แทนที่จะยิงซํ้าอรรณพกลับเสียดายลูกปืน เพราะปืนเป็น ปืนลูกซองสันมีกระสุนอยู่ ๒ นัด ยิงไปแล้ว ๑ นัด ยังอีกนัดบรรจุไว้ ในลำกล้อง จะยิงก็กลัวไม่มีลูกปืนไว้ป้องกันตัว จึงตัดสินใจจับกระบอก ปืนแล้วใช้ด้ามปินตีหัว

ทันใดนั้นจะเป็นด้วยกรรมหรีอความสะเพร่า ขอให้ท่านผู้อ่าน พิจารณากันเองเถิดครับแว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น